Emergenz.: nazorg na overval, ongeval, overlijden of geweld

Traumahulp nazorgtraject
Een nazorgtraject wordt zorgvuldig vastgesteld op basis van de situatie, de mate van impact, de ernst van de traumatische gebeurtenis en de mate van betrokkenheid van de getroffenen. Tijdens nazorggesprekken houdt de hulpverlener het verwerkingsproces nauwlettend in de gaten. Verwerkingsproblemen worden tijdig gesignaleerd. Traumahulpverleners van Emergenz hebben de kennis en ervaring om in een nazorggesprek te bepalen of aanvullende hulp nodig is. Afstemming met de bedrijfsarts en terugkoppeling en advies aan werkgevers/management behoren eveneens tot de taken van de hulpverlener. Ook voor ondersteuning bij werkhervatting is Emergenz. uw deskundig partner.

Ondersteuning management
Traumaopvang voor de slachtoffers en direct betrokkenen voorkomt of beperkt persoonlijk leed op langere termijn en zorgt ervoor dat slachtoffers en betrokkenen kunnen blijven functioneren. Daarbij is essentieel dat er ook ondersteuning en begeleiding is voor het management en/of direct betrokkenen van de slachtoffers. Emergenz. levert professionele begeleiding voor de leidinggevende(n). Hulpverleners adviseren daarbij onder meer over de wijze van omgang met slachtoffers en/of andere betrokkenen en daarnaast over de te nemen stappen om op de bedrijfsvloer de normale bedrijfsgang te hervatten.

Tweedelijns hulpverlening
Soms blijven slachtoffers en/of andere betrokkenen lang last houden van een overval, ongeval, overlijden of confrontatie met geweld. Het lukt dan niet om de traumatische ervaring een plek te geven. In die gevallen biedt Emergenz. tweedelijns hulpverlening, onder meer via EMDR therapie. Het is ook in het belang van de werkgever dat verwerking van een traumatische gebeurtenis adequaat verloopt. Een medewerker die niet begeleid of ondersteund wordt, kan daardoor langdurig ziek blijven of zelfs arbeidsongeschikt raken. In een groeiend aantal recente gevallen is de aansprakelijkheid daarvoor bij de werkgever gelegd.

Download hier onze brochure

Daarom Traumaopvang en nazorg.

  • 24/7 binnen 2 uur ter plaatse
  • Slachtofferhulp bij trauma
  • Na o.a. ongeval, overval of plotseling persoonlijk verlies
  • Trajecten voor groepen en op individueel niveau
  • Nazorg indien nodig
[caldera_form id="CF5b17ec3bdbe8a"]

[caldera_form id=”CF5b17ec3bdbe8a”]

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken