EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een intensieve methode, die geschikt is om o.a. traumatische ervaringen te verwerken. Het is psychotherapie, waarbij verschillende succesvolle elementen van andere therapieën geïntegreerd worden met een afleidende stimulus. Die afleiding bestaat bijvoorbeeld uit het met de ogen volgen van de handen van de therapeut of bilaterale audiostimulatie.
De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen in een tempo waarin ook het lichaam fysieke klachten geneest. Er bestaan inmiddels 21 gecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van EMDR. Dit maakt EMDR op dit moment de meest geëvalueerde behandeling op het gebied van trauma.

Voor wie EMDR?


Sommige slachtoffers ontwikkelen psychische klachten na een traumatische gebeurtenis. Vaak gaat het om opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, zoals herbelevingen (‘flashbacks’) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties van objecten die met de gebeurtenis te maken hebben.

Deze klachten laten dusdanige sporen na in het geheugen, dat hij of zij er last van blijft hebben. Het belangrijkste doel van EMDR is de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken. Hierdoor verminderen of verdwijnen de klachten.

Aanpak en inzet van EMDR


In het begin van de therapie zal de EMDR-therapeut zich goed informeren over de oorzaak en achtergrond van de klachten. Een uitvoerige intake is belangrijk voor opbouwen van een zorgvuldig beeld van de cliënt.

De therapeut vraagt aan het begin van de therapie om aan de ingrijpende gebeurtenis terug te denken. Inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. In eerste instantie draagt het bij aan kennisopbouw over de traumatische beleving. Later starten wij hiermee gericht het verwerkingsproces op.

Opbouw van een EMDR-sessie


EMDR is een kortdurende, duidelijk omschreven therapievorm volgens een vast protocol. De therapeut vraagt tijdens de sessie om de gebeurtenis voor de geest te halen. Dat gebeurt bij de behandeling in combinatie met een afleidende stimulus, zoals een beweging of geluid. Na elke set wordt even rust genomen. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.

Als de cliënt last heeft van trauma na een éénmalige gebeurtenis, dan zijn de positieve effecten van EMDR vaak al na een paar sessies merkbaar. De cliënt kan de dagelijkse bezigheden weer op gaan pakken. Uiteraard duurt de behandeling langer, als mensen langdurig trauma hebben meegemaakt of bij complexe problematiek.

Effecten EMDR


De aangeboden sets oogbewegingen of geluiden leiden ertoe dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds iets gemakkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Ook kunnen minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen.
Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan, die een minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen eraan bij, dat iemand de schokkende ervaring steeds meer een plek geeft.

Daarom EMDR.

  • Traumatische herinneringen verwerken, waardoor de klachten verminderen of verdwijnen
  • Uitgebreide intake, met aandacht voor oorzaak en achtergrond van de klacht
  • Verwerken van een schokkende ervaring
  • Eigen ervaren therapeuten
  • Mogelijke aanvulling bij hulpverlening door Emergenz.
[caldera_form id="CF5b1e6e7c560c5"]

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken