Traumahulp en nazorg

Emergenz. biedt snelle en deskundige traumaopvang/slachtofferhulp aan organisaties na bijvoorbeeld een overval, (bedrijfs)ongeval, overlijden of confrontatie met geweld. Traumaopvang is erop gericht een posttraumatische stressstoornis of andere langdurige klachten (zoals uitval) te voorkomen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat medewerkers aantoonbaar slechter functioneren en vaker langdurig ziek zijn, als traumatische ervaringen niet goed behandeld worden.

Hulpverlener 24 x 7 beschikbaar, binnen 2 uur ter plekke


Zodra u contact opneemt met Emergenz., dan zorgen wij dat er binnen 2 uur een deskundige hulpverlener ter plekke is. Elke hulpverlener is zeer ervaren en getraind om verschillende reacties te herkennen en te interpreteren. Ook zijn onze hulpverleners in staat om in te schatten of eenmalige traumahulp afdoende is of dat een vervolgtraject noodzakelijk is.

Vervolg hulpverlening


In bepaalde situaties is vervolgzorg nodig om een traumatische gebeurtenis te verwerken. Blijft het traumaslachtoffer zich somber, lusteloos, moe of angstig voelen? Of houdt het slachtoffer last van slaapproblemen, schrikreacties en herbelevingen van het gebeurde? Dan kan dat (langdurig) verzuim tot gevolg hebben. Na de eerste traumahulpverlening kan Emergenz. een passend nazorgtraject aanbieden.

Traumahulp nazorgtraject


Een nazorgtraject wordt zorgvuldig vastgesteld op basis van de situatie en de persoonlijke betrokkenheid en ervaringen van het slachtoffer. Tijdens nazorggesprekken houdt de hulpverlener het verwerkingsproces nauwlettend in de gaten. Traumahulpverleners van Emergenz bepalen ook of aanvullende hulp nodig is. In die gevallen kan Emergenz. ook de tweedelijns hulpverlening bieden, bijvoorbeeld via EMDR-therapie.

Keuze uit een abonnement of incidentele hulp


Hulpverlening via Emergenz. is mogelijk via een abonnement of incidenteel. Omdat het onvoorspelbaar is, of en wanneer een traumatische gebeurtenis voorkomt, is voor elke werkgever een abonnement op traumahulp aan te bevelen.

Emerghulpverlening abonnement
Als u een abonnement bij Emergenz. afsluit, dan bent u verzekerd van directe traumaopvang. U krijgt toegang tot onze alarmcentrale, die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is. Belt u ons alarmnummer met een verzoek om traumaopvang? Dan zorgen wij dat er binnen 2 uur gespecialiseerde traumamedewerker(s) ter plaatse zijn, waar dan ook in Nederland, m.u.v. de Waddeneilanden. Bij het afsluiten van het abonnement nemen we met u uw bedrijfssituatie door. Zo vermijden we onnodig tijdverlies bij een incident.

Emergenz. hulpverlening incidenteel
Kiest u voor incidentele hulpverlening door Emergenz., dan verlenen we uiteraard ook de best mogelijke traumaopvang en nazorg. Nadat u contact met ons hebt opgenomen, bespreken we kort uw bedrijfssituatie en zorgen we dat wij zo snel mogelijk op locatie zijn om tot hulpverlening over te gaan.

Resultaat van adequate traumaopvang


Met de structurele aanpak van Emergenz. en ons complete aanbod in hulpverlening, wordt de kans op (langdurig) verzuim van de betrokken werknemers vele malen kleiner. Bovendien reduceert deze opvang de kans op blijvende emotionele problemen, op het posttraumatisch stresssyndroom en op langdurige psychische schade.

Traumaopvang is een wettelijke plicht


In het Burgerlijk Wetboek (ex. Art 7:658 BW) staat dat de werkgever verplicht is om voor adequate opvang te zorgen, na een overval, ongeval of geweldsituatie binnen het werk

Daarom Traumaopvang en nazorg.

  • 24/7 binnen 2 uur ter plaatse
  • Slachtofferhulp bij trauma
  • Na o.a. ongeval, overval of plotseling persoonlijk verlies
  • Trajecten voor groepen en op individueel niveau
  • Nazorg indien nodig

Interesse?

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken