Bedrijfsmaatschappelijk werk

Re-integratie via bedrijfsmaatschappelijk werk


Elke medewerker kan op het werk of thuis dingen meemaken waar ze (langdurig) ziek van worden. Met bedrijfsmaatschappelijk werk begeleidt Emergenz. uw medewerker op weg naar herstel. Een medewerker die goed in zijn vel zit, is immers beter in staat zijn werk te doen.
Wij richten ons vooral op het herstel en re-integratie van uw medeweker. Wij zorgen ervoor dat het eerste contact tussen de bedrijfsmaatschappelijk werker en medewerker plaatsvindt binnen 24 uur na de aanvraag. Wij plannen de intake binnen 5 werkdagen in.
Binnen Emergenz.’ bedrijfsmaatschappelijk werk richten wij ons op:

 • psychosociale hulp,
 • begeleiding bij re-integratie,
 • ziekteverzuim en preventie,
 • signaleren van (dreigende) problemen op het werk,
 • begeleiding en advies voor o.a. managers, bedrijfsartsen en hr-professionals,
 • geven van informatie en advies.

Bij Emergenz. bieden we u de keuze tussen bedrijfsmaatschappelijk werk op afroep, of voor vaste dagen of dagdelen.

Waarom bedrijfsmaatschappelijk werk?


Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt werknemers die worden belemmerd in hun functioneren op het werk. Zo een belemmering kan leiden tot (langdurig) verzuim. Om verzuim te voorkomen, is tijdige, adequate hulp door kundige, ervaren bedrijfsmaatschappelijk werkers noodzakelijk. Onze gespecialiseerde consulent kan de proactieve schakel zijn tussen directie, management en werknemer. Wij stimuleren het onderlinge begrip en betrokkenheid tussen alle partijen.

Werkwijze bedrijfsmaatschappelijk werk


Na het intakegesprek tussen onze consulent en uw werknemer, doen wij een voorstel voor de duur van de begeleiding en een mogelijk vervolgtraject. Afhankelijk van de problematiek richten wij ons op:

 • het aanleren of versterken van vaardigheden voor uw werknemer,
 • ondersteuning voor privéproblemen (bijvoorbeeld bij relatieproblemen, rouwverwerking, overbelasting),
 • inschakelen van de juiste zorg,

Zo draagt Emergenz.’ bedrijfsmaatschappelijk werk bij aan het verbeteren van het welzijn van uw werknemers en aan hun re-integratie.

Voor werknemers:

 • sneller herstel en minder terugval na verzuim,
 • meer zelfvertrouwen,
 • betere contacten op het werk,
 • meer motivatie,
 • groeien in het werk en ontwikkelmogelijkheden zien en aanpakken,
 • effectievere aanpak op het werk.

Voor werkgevers:

 • minder verzuim en bijbehorende kosten,
 • binding van personeel en minder verloop,
 • betere werksfeer,
 • meer rendement,
 • hogere kwaliteit van producten en diensten,
 • continuïteit.

Vervolgtrajecten na bedrijfsmaatschappelijk werk


Een bedrijfsmaatschappelijk traject eindigt zodra uw werknemer weer normaal aan de slag is. Toch kan een situatie daarna nog om vervolgaandacht vragen. In overleg met de betrokkenen, zowel leidinggevende als werknemer, kunnen wij dan besluiten dat een vervolgtraject zinvol is.
Emergenz. biedt voor u en uw werknemer diverse vervolgtrajecten aan. Ons advies is altijd maatwerk en is afgestemd op de situatie, voorkeuren en mogelijkheden.

Inzet EMDR binnen bedrijfsmaatschappelijk werk


Na de intake kunnen wij besluiten om een specifieke methode of therapie toe te passen bij het oplossen van een bedrijfsmaatschappelijk probleem. Vaak is dit zeer effectief.
Een van die methoden die wij kunnen inzetten, is EMDR-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Deze methode is bewezen effectief bij het o.a. verwerken van traumatische ervaringen, op allerlei gebied. Deze therapie is gericht op het verminderen van de gevoeligheid voor bepaalde prikkels die angst of onrust oproepen (desensitatie). EMDR neutraliseert de emotionele intensiteit van eerdere traumatische herinneringen.

Emergenz. heeft eigen, gespecialiseerde therapeuten in huis voor EMDR en diverse andere specifieke methoden en therapieën.
Lees hier meer over EMDR.

Bedrijfsmaatschappelijk
werk door Emergenz.

 • Ondersteuning voor werknemers die belemmerd worden in hun functioneren
 • Kundige
  en ervaren consulenten bieden adequate hulp
 • Begrip en betrokkenheid stimuleren tussen werknemer en werkgever
 • Beschikbaar op aanvraag of op (vaste) dagdelen
[caldera_form id="CF5b17d56e99ae5"]

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken