Aanmelden medewerker

Emergenz. is dé expert in Nederland in zorg voor welzijn voor werknemers in bedrijven en organisatie. Wij geven onze professionele kennis graag door aan de organisaties waarmee wij samenwerken. Samen zorgen we zo voor een nog beter werkklimaat en nemen we oorzaken van stress en psychosociale arbeidsbelasting weg.

Als u uw medewerker wilt aanmelden bij Emergenz B.V. voor een traject verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier.

Voor traumaopvang adviseren wij u om ons alarmnummer 0800- 777 4444 te bellen, zodat er binnen 2 uur een consulent op de locatie aanwezig is, dan wel al telefonisch contact met u en de medewerkers heeft. Om de intake van dit traject duidelijk in beeld te brengen vragen wij u om dit formulier zorgvuldig en volledig in te vullen.

Let op: in het kader van de AVG wet mogen op dit formulier door de werkgever geen gezondheidsgegevens vermeld worden. Als die voor het traject wel noodzakelijk zijn, geef dan aan dat wij contact op dienen te nemen met de Bedrijfsarts/arbodienst

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
11. Werknemer
22. Werkgever
33. Arbodienst
44. Vraagstelling

Werknemer

Naam medewerker
Verzuimt medewerker?
Indien Ja: verder geen medische informatie noteren. Emergenz dient dan van arbodienst of bedrijfsarts die gegevens te ontvangen of op te vragen.
Betreft het een preventief traject?
Straat + huisnummer
Postcode
Woonplaats
Indien bij werknemer thuis: adres volledig invullen

Daarom Aanmelden medewerker.

  • Voorkomen of verlagen psychisch verzuim
  • Voor snelle verwerking van de melding
  • Binnen 24 uur contact binnen 1 werkweek een intake

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken