Incompany-trainingen

Emergenz. is dé expert in Nederland in zorg voor welzijn voor werknemers in bedrijven en organisatie. Wij geven onze professionele kennis graag door aan de organisaties waarmee wij samenwerken. Samen zorgen we zo voor een nog beter werkklimaat en nemen we oorzaken van stress en psychosociale arbeidsbelasting weg.

Maatwerk trainingen


Wij geven onze trainingen in-company aan groepen in uw organisatie. Zo kunnen wij de inhoud en context van onze trainingen aanpassen aan de actuele situatie in uw organisatie. Op aanvraag kunnen wij ook thema’s combineren tot een op maat gemaakte training voor uw bedrijf.

Bestaande in-company trainingen


Elke training van Emergenz. bestaat uit een evenwichtige mix van theorie en praktijk voor het overbrengen en verankeren van kennis. In het praktijkgedeelte staat de eigen houding en het gedrag van de cursist steeds centraal.
Heeft u interesse in een maatwerk training of een van onze vaste trainingsmodules? Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden !

Traumaopvang en nazorg na een ingrijpende gebeurtenis
 • Wanneer relevant: Het is nooit te voorspellen wanneer zich een traumatische gebeurtenis voordoet op het werk. De reactie van mensen op een incident evenmin. Adequate opvang op de werkvloer is noodzakelijk indien u, als organisatie, de gevolgen voor uw personeel wilt beperken. De opvang en begeleiding na een traumatische gebeurtenis is bepalend voor de verwerking ervan.
 • Inhoud training: In deze training leren uw medewerkers om betrokkenen na een schokkende gebeurtenis direct goed op te vangen en te begeleiden. De trainingen van Emergenz. bestaan uit een evenwichtige mix van theorie en praktijk. Kennis wordt overgebracht en verankerd. In het praktijkgedeelte staat de eigen houding en het gedrag van de cursist steeds centraal. De training behandelt onder meer:
  • Kenmerken van een schokkende gebeurtenis;
  • Psychische en fysieke reacties na een schokkende gebeurtenis;
  • De eerste opvang na een schokkende gebeurtenis, wat doen, wat laten;
  • Wanneer wordt Emergenz. ingeschakeld?
 • Resultaat training: De deelnemers hebben veel meer inzicht in het begeleidingsproces van slachtoffers van schokkende gebeurtenissen. Zij beheersen vaardigheden ten aanzien van de opvang van medewerkers. Na de training weet de deelnemers hoe te reageren en ze effectieve opvang- en begeleidingsgesprekken voeren.
 • Doelgroep training: de training is geschikt voor iedereen in de organisatie die geconfronteerd kan worden met een of meer medewerkers die een heftige gebeurtenis hebben meegemaakt. Denk aan leidinggevende, medewerkers op personeelszaken, bedrijfshulpverleners, arbo-coördinator en opvangteams.
Omgaan met agressie
 • Wanneer relevant: De kans dat u of uw medewerkers geconfronteerd worden met agressie, is helaas altijd aanwezig. De training is geschikt op medewerkers in alle beroepsgroepen, maar kan aangepast worden aan de dagelijkse realiteit van uw organisatie (beveiliging, winkel, callcenter e.d.). Deelnemers leren om effectief om te gaan met verschillende soorten agressief gedrag.
 • Inhoud training: In de training ligt het accent op het hanteren van de eigen emoties en het trainen van de verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden die doorslaggevend zijn in het hanteren van agressiesituaties. Deelnemers krijgen antwoorden op vragen zoals:
  • Hoe herkent u verschillende vormen van agressie?
  • Op welke wijze kan men het best reageren bij verschillende soorten agressie?
  • Hoe stelt u grenzen?
  • Hoe kan men agressie beperken?
  • Hoe hanteert u uw eigen emoties?
  • Hoe kunt u collega’s tijdens en na afloop van een agressiesituatie ondersteunen?
 • Resultaat training: De deelnemer herkent voortaan diverse soorten agressief gedrag en is in staat om adequaat te reageren. De deelnemer weet hoe hij het gedrag van de agressor kan beïnvloeden. Hij is in staat om zijn collega’s effectief te ondersteunen in een agressiesituatie. Bovendien heeft de cursist zijn eigen emoties tijdens de agressiesituatie beter in de hand en hij kan het incident na afloop beter relativeren.
 • Doelgroep training: Elke medewerker in een bedrijf of organisatie kan met agressie te maken krijgen. Mensen hebben baat bij de training als ze persoonlijk of telefonisch contact hebben met klanten, of in beveiliging of handhaving werken, of wanneer de kans op een overval groter is.
Training telefonische communicatie
 • Wanneer relevant: Telefonische communicatie vereist een hoge taalvaardigheid en inlevingsvermogen, zeker als het gaat om telefonische klachten of “lastige” klanten. Omdat zowel de beller (uw klant of cliënt) als uw werknemer baat hebben bij een prettig, effectief telefoongesprek, is de training ‘Telefonische communicatie’ van grote toegevoegde waarde.
 • Inhoud training: Het voeren van een telefoongesprek vraagt bepaalde vaardigheden. Het gesprek moet immers geïnterpreteerd worden zonder ondersteuning van non-verbale communicatie en beeld, zoals gezichtsuitdrukkingen, handgebaren en houding. Hierdoor kan gebrek aan begrip ontstaan, waardoor mogelijkerwijs verwarring en irritatie optreden. De training ‘Telefonische communicatie’ leert werknemers om vanuit hun functie (nog) beter te communiceren aan de telefoon. Bovendien leert men te allen tijde professioneel te blijven naar de klant, hoe moeilijk een gesprek ook kan zijn.
 • Resultaat training: Na de training heeft de deelnemer inzicht in de achtergrond van telefonische communicatie. Hij/zij kan de invloed van houding en gedrag herkennen en hij/zij weet hoe ‘miscommunicatie’ ontstaat en wat het doet. De deelnemer is in staat methodes toe te passen om een gespannen situatie te de-escaleren en om de sociale veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen.
 • Doelgroep training: Iedereen die beroepsmatig regelmatig telefonisch contact heeft met klanten of andere bedrijven en organisaties.
Omgaan met verstandelijk beperkten
 • Wanneer relevant: Psychische klachten of beperkingen zijn vaak lastig te herkennen. Wanneer een medewerker geconfronteerd wordt met een klant of cliënt met psychische klachten of een verstandelijke beperking, dan dient hij voorbereidt te zijn om professioneel met deze klant of cliënt om te kunnen gaan. Tijdens deze training maken we de deelnemers wegwijs in het spinnenweb van de psyche van de mens en zullen we stilstaan bij de meest voorkomende stoornissen en kenmerken. U bent geen psycholoog, en het is niet aan ons om te labelen, maar u leert bepaalde kenmerken beter herkennen, zodat u beter leert omgaan met mensen met psychische klachten of lichte verstandelijke beperkingen.
 • Inhoud training: In contacten met klanten kunt u te maken krijgen met agressie of vreemde gesprekken. Dan kan het goed zijn om te kunnen herkennen wanneer u mogelijk contact heeft met iemand met een verstandelijke beperking of psychische problemen. De training helpt u de volgende vragen te beantwoorden:
  • Wat zijn psychische klachten en stoornissen?
  • Wanneer hebt u met willekeurige agressie te maken?
  • Hoe herkent u klanten met een licht verstandelijke beperking?
  • Hoe gaat u daar mee om? Wat doet u als een gesprek escaleert?
  • Wat zijn de factoren dat iemand wel/ geen psychische klachten, stoornissen of licht verstandelijke beperking heeft?

Verder gaat de training in op psychische en fysieke reacties tijdens een ‘moeizaam’ gesprek of escalerende situatie bij deze doelgroep en op gesprekstechnieken om met deze doelgroep om te gaan.

 • Resultaat training: De deelnemer heeft inzicht in het proces en de gedachtegang van mensen met psychische klachten of stoornissen. Deelnemers hebben inzicht gekregen in het eigen functioneren als medewerker en ze zijn in staat de-escalerende gesprekstechnieken toe te passen.
 • Doelgroep training: Iedereen die beroepsmatig contact heeft met klanten. Zeker als er ook regelmatig moeilijke gesprekken gevoerd moeten worden.
Omgaan met psychische klachten en verslaving
 • Wanneer relevant: Mensen met psychische klachten en/of een verslaving, kunnen onverwachte reacties vertonen. Vaak is het niet direct duidelijk dat hun reactie ingegeven wordt door een psychisch probleem of door een verslaving. In deze training leren we medewerkers om psychische klachten en verslaving beter te herkennen. Ook leren we cursisten om effectiever met deze mensen om te gaan.
 • Inhoud training: Tijdens deze module maken we de deelnemers wegwijs in het spinnenweb van de psyche van de mens en zullen we stil staan bij de meest voorkomende stoornissen en kenmerken van verslavingen. Aan bod komen onder meer: Wat zijn psychische klachten en stoornissen? Wat zijn de kenmerken van iemand met een verslavingsproblematiek? Wanneer heeft u met willekeurige agressie te maken? Hoe gaat u daar mee om? Wat doet u als een gesprek escaleert? Wat zijn mogelijke psychische en fysieke reacties tijdens een ‘moeizaam’ gesprek of escalerende situatie?
 • Resultaat training: De deelnemer heeft inzicht in het denkproces van mensen met psychische klachten of stoornissen. Bij deze training wordt specifiek stilgestaan bij mensen met een verslavingsproblematiek. De cursist kan na de training mensen met deze beperking herkennen en hij is in staat om effectief te communiceren met deze mensen.
 • Doelgroep training: Iedereen die beroepsmatig contact heeft met klanten. Zeker als er ook regelmatig moeilijke gesprekken gevoerd moeten worden.
Beter samenwerken door communicatie
 • Wanneer relevant: Als coachende manager gaat u een partnerschap met uw medewerkers aan. Dit betekent dat u aan een productieve en gezonde werkrelatie bouwt. Wederzijdse interesse, zelfbewustzijn, oprechtheid, transparantie en authenticiteit dragen bij aan een goede samenwerking.
 • Inhoud training: Na een korte kennismaking wordt het doel en de opzet van de training uitgelegd. De deelnemers krijgen informatie over hoe beter te communiceren en samen te werken met hun medewerkers. Met behulp van een acteur worden realistische situaties nagespeeld. Tijdens de training komen niet de typische managementtechnieken en trucjes aan bod, maar staat u als persoon in uw functie van manager centraal. Ons motto is: het coachen van een team begint bij het beter coachen van jezelf. U leert vanuit uw functie beter te communiceren met uw medewerkers. Tevens leert de manager hoe hij omgaat met interpersoonlijke ‘ruis’, wat miscommunicatie doet en hoe hij een gespannen situatie kan de-escaleren. Tevens wordt getraind op goede feedbacktechnieken en communicatiestijlen. Tot slot komen aan bod: kenmerken van coachend leidinggeven, interpersoonlijke troebelheid binnen de organisatie, houding en gedrag t.o.v. medewerkers en het voeren van stimulerende (leer)gesprekken.
 • Resultaat training: De deelnemer heeft na afloop van de training inzicht in zijn eigen functioneren als persoon in functie van manager (identiteit versus imago). Hij is in staat de eigen houding en gedrag te herkennen in relatie tot de communicatie en het samenwerken met medewerkers.
 • Doelgroep training: Een manager beschikt over uiteenlopende kwaliteiten. Een heel belangrijke daarbij is zelfkennis. Wat observeer je, wat denk je, wat voel je en wat wil je? Door hier goed inzicht in te krijgen, leert een manager zich ook beter in een ander te verplaatsen, waardoor samenwerkingen verbeteren. En dat resulteert weer in een beter (bedrijfs)resultaat.

Daarom Trainingen.

 • In-company trainingen met open inschrijving
 • Gericht op trainen van eigen houding en gedrag
 • Workshops
 • Kleine groepen
 • Betere communicatie

Interesse in onze mogelijkheden?

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken