Training Omgaan met agressie

Naast directe trauma opvang en bedrijfsmaatschappelijk werk, is het geven van trainingen een belangrijke activiteit van Emergenz. Emergenz. geeft zowel basistrainingen als trainingen op maat. Bij specifieke behoeften van een opdrachtgever kan Emergenz. altijd een aangepast trainingstraject aanbieden.

Confrontatie met agressie
De kans dat u of uw medewerkers geconfronteerd worden met agressie, is helaas altijd aanwezig. De training Omgaan met agressie is gericht op medewerkers in alle beroepsgroepen. Deelnemers leren om effectief om te gaan met verschillende soorten agressief gedrag.

Opbouw van de training Omgaan met agressie
Elke training van Emergenz. bestaat uit een evenwichtige mix van theorie en praktijk voor het overbrengen en verankeren van kennis. In het praktijkgedeelte staat de eigen houding en het gedrag van de cursist centraal.

Inhoud van de training Omgaan met agressie
Hoe herkent u verschillende vormen van agressie? Op welke wijze kan men het best reageren bij verschillende soorten agressie? Hoe stelt u grenzen? Hoe kan men agressie beperken? Hoe hanteert u uw eigen emoties? Hoe kunt u collega’s tijdens en na afloop van een agressiesituatie ondersteunen? In de training Omgaan met agressie ligt het accent op het hanteren van de eigen emoties en het trainen van de verbale en non-verbale communicatieve vaardigheden die doorslaggevend zijn in het hanteren van agressiesituaties.

Resultaat van de training Omgaan met agressie
Na de training Omgaan met agressie herkent de deelnemer diverse soorten agressief gedrag en is hij in staat om adequaat te reageren op deze agressieve gedragingen. De deelnemer weet hoe hij het gedrag van de agressor kan beïnvloeden en hij is in staat om zijn collega’s effectief te ondersteunen in een agressiesituatie. Bovendien heeft de cursist zijn eigen emoties tijdens de agressiesituatie beter in de hand en hij kan het incident na afloop beter relativeren.

Meer informatie
Geïnteresseerd in de training Omgaan met agressie voor werknemers? Neem vrijblijvend contact op met Emergenz. om de mogelijkheden te bespreken.

Daarom Trainingen.

  • In-company trainingen met open inschrijving
  • Gericht op trainen van eigen houding en gedrag
  • Workshops
  • Kleine groepen
  • Betere communicatie
[caldera_form id="CF5b1e8d0635936"]

[caldera_form id=”CF5b1e8d0635936″]

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken