Externe vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen voor de Beveiligingsbranche

Werkgevers en werknemers in de Beveiligingsbranche hebben recht op ondersteuning van een vertrouwenspersoon. Dit staat beschreven in de cao: individuele werkgevers en werknemers die worden geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen kunnen zich wenden tot de daartoe speciaal door de branche aangewezen externe vertrouwenspersoon.
Deze functie is ondergebracht bij Emergenz., expert op het gebied van persoonlijk welzijn voor medewerker en werkgever. Werkgevers en werknemers, maar ook interne vertrouwenspersonen in de beveiligingsbranche, kunnen contact opnemen met Emergenz., als zij een beroep willen doen op de externe vertrouwenspersoon voor hun branche.Taken van de externe vertrouwenspersoon voor de beveiligingsbranche

De externe vertrouwenspersoon van Emergenz. is er om de melder bij te staan. Taken van de externe vertrouwenspersoon kunnen onder meer zijn:

Integer en vertrouwelijk
Bij het contact tussen de externe vertrouwenspersoon en de melder staan integriteit en vertrouwelijkheid centraal. De externe vertrouwenspersoon van Emergenz. is opgeleid om op de juiste wijze met vertrouwelijke zaken om te gaan. Een externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht (tenzij er sprake is van wetsovertredingen) en zet pas stappen als de melder daarvoor toestemming geeft. Er zijn gedragscodes ontwikkeld door de wetgever en beroeporganisaties waar externe vertrouwenspersonen zich aan houden.

Contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van uw branche
U kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon voor de Beveiligingsbranche. De coördinerend vertrouwenspersoon van Emergenz. neemt binnen 48 uur telefonisch contact met u op nadat u onderstaande gegevens heeft verstuurd. Deze coördinerende vertrouwenspersoon is vanuit de beveiligingsbranche uw eerste aanspreekpunt.e uw eerste aanspreekpunt.

Indien uw werkgever niet aangesloten is bij de beveiligingsbranche of bij Emergenz. met betrekking tot externe vertrouwenspersoon dan kunnen wij u helaas niet helpen.

Heeft u nog andere vragen dan kunt u bellen met 040-2350131. Uiteraard worden uw gegevens te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

 • Het verlenen van een luisterend oor aan werknemers die hulp en advies nodig hebben over vertrouwelijke zaken zoals ongewenste omgangsvormen;
 • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
 • De melder informeren over andere oplossingsmogelijkheden zoals klachtenprocedures;
 • De melder desgewenst begeleiden, als diegene de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming;
 • De melder eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
 • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden, management en interne vertrouwenspersonen bij het voorkomen van ongewenste omgangsvormen;
 • Het registreren van gevallen van ongewenste omgangsvormen;
 • Het helpen bij het maken van klaagschriften voor de (landelijke) klachtencommissie en/of aanwezig zijn bij een eventuele hoorzitting.
Daarom een externe vertrouwenspersoon.

 • Goed opgeleide en ervaren vertrouwenspersoon
 • Beschermen tegen psychosociale (arbeids)belasting
 • Onbepaalde tijd inzetbaar
 • Uw sparringpartner bij het maken van beleid
[caldera_form id="CF5b1e7b24cf95a"]

[caldera_form id=”CF5b1e7b24cf95a”]

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken